EQUIPS DE VENTILACIÓ

MOTOR DIRECTE

Caixes per ventiladors amb motor directe.

MOTOR TRANSMISSIÓ

Caixes per ventiladors amb motor per transmisió mitjançant bancada tensora.

REACCIÓ

Caixes per ventiladors de reacció amb motor per transmisió mitjançant bancada tensora.

MÒDUL DE FILTRATGE

Equips de filtració per filtres de carbó actiu-electroestàtics-secs