CONDUCTES I FIGURES

N0001

TUB QUADRAT

N0002

TUB RECTANGULAR

VF002

VEC DE FLAUTA

C0001

COLZE

CR002

COLZE REDUCCIÓ

CF003

COLZE VEC FLAUTA

RC001

REDUCCIÓ CONCÈNTRICA

RE002

REDUCCIÓ EXCÈNTRICA

RP001

REDUCCIÓ PLANA

D0001

DESVIAMENT CORVA

DR002

DESVIAMENT CORVA EN REDDUCCIÓ

T0001

TRANSFORMACIO

D0003

DESVIAMENT RECTE

DR004

DESVIAMENT RECTE REDUCCIÓ

PL002

PLENUM OBERT

PCN01

PANTALÓ CORVA-RECTE

PCC02

PANTALÓ CORVA-CORVA

PCNC3

PANTALÓ CORVA-RECTE-CORVA

PCC04

PANTALÓ CORVA-CORVA

TRC01

TREMUJA CONCENTRICA

TRE02

TREMUJA EXCENTRICA

PNN04

PANTALO RECTE-RECTE

ZP001

INJERT RECTANGULAR PLA

TA001

TAPA CEGA

TUB01

TUB CIRCULAR

DES03

DESVIAMENT CIRCULAR

COD01

COLZE CIRCULAR

I0002

INJERT CIRCULAR PLA

I0001

INJERT RECTANGULAR PLA

TA002

TAPA CIRCULAR

I0002

INJERT CIRCULAR PLA

I0001

INJERT RECTANGULAR PLA

TA002

TAPA CIRCULAR

I0002

INJERT CIRCULAR PLA

I0001

INJERT RECTANGULAR PLA

TA002

TAPA CIRCULAR

I0002

INJERT CIRCULAR PLA

I0001

INJERT RECTANGULAR PLA

TA002

TAPA CIRCULAR